hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Refrakční seismika, Metoda lomených vln

Refrakční seismika (česky metoda lomených vln) se používá při zjišťování průběhu seismických rozhraní v menších hloubkách kolem desítek metrů. O průběhu seismických rozhraní nás informuje hodochrona lomené vlny. Ta ovšem vzniká jen za podmínky, že na rozhraní je rychlostní skok (v2>v1). Hodochrona lomené vlny pro rovinné rozhraní je přímka a má počáteční bod na hodochroně vlny odražené, před tímto bodem neexistuje a dobře sledovatelná je až od průsečíku s hodochronou vlny přímé.

Měření v terénu probíhají tak, že na měřeném úseku, kde jsou rozloženy geofony (snímačů) jsou registrovány dvě vstřícné hodochrony; další hodochrony se registrují pro body výbuchu posunuté podél profilu na obě strany od měřeného úseku. Tyto další hodochrony nazýváme přístřelné a slouží nám ke snadnější identifikaci vln přicházejících od hlubších rozhraní.

U naměřených dat je nutné provádět opravu na fázi: když přichází vlna v prvním vstupu, můžeme zjistit první nasazení vlny, ale ve větších vzdálenostech od bodu výbuchu první nasazení již nemusí být zjistitelné. Proto musíme odečítat fáze vlny a zavést opravu na časový rozdíl vzhledem k prvnímu nasazení.

paticka