hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Seismika - historie

Jedná se o nejstarší geofyzikální metodu, jejíž základy vycházejí ze seismologie. Primitvní zařízení na zjišťování intezity zemětřesení existovala již 2000 let před naším letopočtem v Číně. Počátkem našeho letopočtu sestrojil Chang Hen seismoskop, kterým dokázal určit místo zdroje zemětřesení. Počátkem novověku se vědci začali zabývat studiem stavby Země a bylo objeveno zemské jádro. V 17. století Haygens vytvořil teorii elastického pole a vysvětlil šíření elastických vln. V 18. a 19. století byla teorie elastického pole dále rozvíjena vědci jako byli R. Mallet, J. Milne, R. Guttenberg, R.D. Oldham nebo A. Mohorovičić.

Počátkem 20. století se vyčlenila ze seismologie samostatná geofyzikální metoda, průzkumná seismika. Její první využití bylo v ropném průzkumu. Po 2.světové válce dochází k obrovskému rozvoji seismických metod v důsledku rozvoje elektrotechniky, počítačů a stále se zvětšující poptávce po nových nalezištích ropy a zemního plynu.

paticka