hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Použití seismikých metod, reflexní, refrakční seismiky

Využití seismických metod v geofyzikálním průzkumu je velice široké. Hlubinné seismické sondování se využívá při studiu zemské kůry a pláště. Nesmírně významné je využití seismiky při vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu nebo při průzkumu stavby sedimentárních pánví, což umožňuje například vyhledávání uhelných ložisek. Při řešení těchto problémů se využívá reflexní seismiky.

Při ložiskovém a inženýrském průzkumu, kdy zjišťujeme geologické poměry v menších hloubkách, se využívají metody refrakční seismiky. Jedná se například o vyhledávání ložisek kamene, kaolinu, zkoumání podloží pro plánované přehrady, elektrárny, silniční a železniční stavby. Lze je využít i pro sledování sesuvů.

Seismické metody patří obecně k těm nákladným, a proto se využívají až po předešlém levnějším průzkumu metodami gravimetrie, geoelektriky a případně i magnetometrie. Výhodou seismiky je ovšem vysoká rozlišovací schopnost a to i v hloubkách okolo 10 kilometrů.

Seismogram.
Záznam seismickývh vln na seismogramu.
Zdroj: Oddělení užité geofyziky Přf UK Praha

Rychlostní řez.
Rychlostní řez horninovým prostředím. Na osách X a Y jsou metry, barevná škála zobrazuje rychlosti seismických vln v km/s.
Zdroj: Oddělení užité geofyziky Přf UK Praha

paticka