hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Jednotky v gravimetrii

Měřené anomálie vycházejí v jednotkách Galileo (Gal). Je definován jako jednotka akcelerace - jeden centimetr za sekundu na druhou (1 cm*s-2). Rozdíly v naměřených anomáliích se pohybují od desítek μGal po desítky mGal. Jedná se o jednotky soustavy CGS a ne SI, ale v gravimetrii se stále používají.

Soustava (SI)
Základní jednotka zrychlení:
1 m*s-2
Jednotka používaná v gravimetrii:
1 μm*s-2=10-6 m*s-2

Soustava (CGS)
Základní jednotka zrychlení:
1 cm*s-2=1 Gal=10-2 m*s-2
Jednotka používaná v gravimetrii:
1 mGal=10-3 Gal=10-5 m*s-2
Jednotka pro velmi přesná měření:
1 μGal=10-6 Gal=10-8 m*s-2

V gravimetrii lze měřit také gradient tíhového pole. Gradientem zrychlení myslíme změnu tíže v horizontálním nebo vertikálním směru na určitou vzdálenost. Používanou jednotkou je 1 E - Eötvös.

Pro 1. gradient zrychlení můžeme 1 E definovat jako změnu o 1 mGal na vzdálenost 10 km. Původ jednotky najdeme v soustavě CGS, ale lze ji snadno převést do soustavy SI:
1 E=1 mGal/10 km=10-5 m*s-2/104 m=10-9s-2

Pro 2. gradient zrychlení ji definujeme jako změnu 1. gradientu zrychlení na vzdálenost:
1 E=1 mGal/10 km=10-13 m-1*s-2

paticka