hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Akustická karotáž

Princip akustické karotáže spočívá ve vytváření zvukových nebo ultrazvukových vln a jejich vysílání do horninového prostředí. Po registraci navrátivších se vln lze stanovit parametry týkající se stěny vrtu, vrtné výstroje nebo bezprostředního okolí vrtu. Cílem akustické karotáže je sledování rychlosti šíření elastických vln v horninovém prostředí (akustická karotáž), kvality zapažnicové cementace (akustický cementoměr), velikosti a tvaru kaveren (ultrazvukový profiloměr) nebo stavu stěny vrtu pomocí ultrazvukového televizního systému.

paticka