hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Použití magnetometrie

Magnetometrii lze využít při studiu paleomagnetismu. Látky, jež obsahují minerály s remanentní magnetizací, si pamatují směr GMP, které působilo v době jejich vzniku. Díky tomu lze zjistit směr GMP, který byl při vzniku vzorku. Díky paleomagnetismu lze určovat stáří hornin, dělat paleogeografické rekonstrukce a lze využít při studiu deskové tektoniky. Kratší časové změny GMP lzde využít při studiu archeomagnetismu.

Studium anizotropie magnetické susceptibility lze užít při řešení texturních otázek - u sedimentů lze zjistit směr proudění vody, u vyvřelin směr pohybu magmatu.

Aeromagnetometrii lze použít při studiu geologické stavby větších geologických celků a při vyhledávání ložisek nerostných surovin.

Pozemní magnetometrií lze podrobně ověřit lokalizace aeromagnetických anomálií. Významná je při vyhledávání ložisek železných a polymetalických rud a celkově všech objektů s vysokou magnetizací nebo s vysokým konstrastem magnetizace vůči okolí. Pozemní magnetometrii lze využít i pro geologické mapování, v archeologii nebo při vyhledávání nevybuchlé munice, ať už z posledních válek nebo při čištění starých vojenských území. Poslední dobou je velmi časté využití magnetometrie při vyhledávání barelů obsahujících různé kontaminanty.

paticka