hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Jednotky v magnetometrii

Jednotkou magnetického pole B v soustavě CGS je Gauss (G), v soustavě SI Tesla (T).

Soustava SI
v soustavě SI vycházejí magnetická měření v nanoTesla (nT)=10-9 T.

Soustava CGS
v soustavě CGS vycházejí magnetická měření v gama=10-5 G

Obecně platí: 1 gama = 1 nT.

paticka